Tag Archives: paypal

ยืนยัน Apple จับมือ PayPal ทำระบบการชำระเงิน หนุน iBeacon

Paypal ซึ่งมี eBay เป็นเจ้าของกำลังมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการชำระเงินของ Apple และจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดด้วยกับบริษัทที่ Cupertino จากข่าวลือก่อนหน้าได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงจากผู้บริหารท่านหนึ่งในบริษัทบริการระบบชำระเงิน Continue reading