เกี่ยวกับ ibeacon.in.th

ความตั้งใจของเว็บนี้คือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของ iBeacon ในแง่มุมต่าง ๆ เช่นข่าวสาร กรณีศึกษา เพื่อให้นักพัฒนาจะได้มีไอเดียในการพัฒนา นำ iBeacon ไปใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย

และนอกจากข่าวสารด้าน iBeacon แล้ว ยังมีบทความสำหรับนักพัฒนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา นักพัฒนาที่มีผลงานแล้ว อาจจะเผยแพร่ผลงานของตัวเองได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>