การประมาณระยะห่างโดยประมาณจากค่า RSSI

ค่า RSSI หรือดัชนีความแรงของสัญญาณที่ได้รับ มีหน่วยเป็น เดซิเบล หรือหน่วยอื่นก็ได้

การคำนวนระยะห่างโดยใช้ RSSI สามารถทำได้หลายวิธี ในบทความนี้จะทำเสนอวิธีที่คำนวนได้ง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ เพียง 2 ข้อดังนี้

  1. วัดค่า RSSI ที่ระยะ 1 เมตร
  2. ทุก ๆ 6 dB ที่ลดลง ระยะจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

ตัวอย่างผลลัพธ์การคำนวน

  • สมมติวัดค่า RSSI ที่ระยะ 1 เมตร ได้ -51 dB
  • แปลว่า -57 dB จะได้ระยะ 2 เมตร
  • -63 dB จะได้ระยะ 4 เมตร
  • -69 dB จะได้ระยะ 8 เมตร
  • -75 dB จะได้ระยะ 16 เมตร
  • -81 dB จะได้ระยะ 32 เมตร

อย่างไรก็ตาม ค่า RSSI ที่ได้ ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณ เช่นมี iBeacon 2 ตัวอยู่ห่างจากมือถือในระยะเท่า ๆ กัน แต่ค่า RSSI ที่ปรากฎที่มือถือก็อาจจะไม่เท่ากันได้ รวมถึงมือถือยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน ก็อาจจะได้รับค่า RSSI ไม่เท่ากันก็ได้

เรียบเรียงโดย สมศักดิ์ แซ่ลิ้ม

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>